Best Recipes Ever Just another WordPress site

diciembre 2, 2004

Montilla ratifica la oposici

Filed under: Hispalinux — admin @ 9:53 am

MONTILLA REITERA LA NEGATIVA DEL GOVERN ESPANYOL A LA INTRODUCCIÓ DE PATENTS DE SOFTWARE EN RESPOSTA A LA INTERPEL·LACIÓ DEL SENADOR JORDI GUILLOT Jordi Guillot: “Cal que la decisió del Consell sigui corregida, atès que el dany a la innovació tecnològica a Europa podria ser irreparable si s’autoritza la patentabilitat del software”. El senador de l’Entesa Catalana de Progrés, Jordi Guillot, ha interpel·lat aquest matí al govern central en relació a la seva actitud sobre la pretensió del Consell de Competitivitat de la Unió Europea d’introduir patents de software. Aquesta iniciativa respon al contingut de la proposta de Directiva comunitària, aprovada el passat 18 de maig pel Consell de Competitivitat de la Unió Europea, que obre la porta a la introducció de les patents a Europa en matèria de software. El senador ha manifestat la seva preocupació per la proposta, atès que la seva entrada en vigor “asfixiaria la innovació tecnològica europea, posaria en perill el ple desenvolupament de la Societat de la Informació, i ens faria més dependents dels oligopolis dels Estats Units i Japó. Alhora que seria la fi del software lliure”. Guillot ha demanat que la decisió del Consell sigui corregida, ja sigui mitjançant l’assoliment d’una minoria de bloqueig en el marc del mateix Consell o a través del Parlament Europeu en procediment de segona lectura, i ha requerit la implicació del govern espanyol. Per part del ministre d’Indústria, José Montilla, que ha respost en nom del Govern, s’ha reiterat el desacord amb el contingut de la proposta de Directiva. Guillot ha valorat positivament la claredat del rebuig a l’acord del Consell expressat per l’Estat Espanyol i ha anunciat el suport del seu grup a les iniciatives de bloqueig que presenti el govern. El senador ha recordat que els Parlaments d’altres països com Holanda o Alemanya s’hi han pronunciat també en contra de la proposta de Directiva actual. Madrid, 1 de desembre de 2004]]>

No hay comentarios

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress